Φωτογραφίες από τον αγώνα Levados Mountain Trail 2018 στην Λειβαδιά.
Οι φωτογραφίες του 2020 βρίσκονται εδώ.
11 χλμ - 1ο Σημείο -  Λέβαδος Mountain Trail 201811 χλμ - 2ο Σημείο -  Λέβαδος Mountain Trail 201811 χλμ - 3ο Σημείο -  Λέβαδος Mountain Trail 201811 χλμ - 4ο Σημείο -  Λέβαδος Mountain Trail 201824 χλμ - 1ο Σημείο -  Λέβαδος Mountain Trail 201824 χλμ - 2ο Σημείο -  Λέβαδος Mountain Trail 201824 χλμ - 3ο Σημείο -  Λέβαδος Mountain Trail 201824 χλμ - 4ο Σημείο -  Λέβαδος Mountain Trail 2018