Οι φωτογραφίες του 2018 βρίσκονται εδώ.
Φωτογραφίες από τον 2ο Αγώνα Δρόμου στη Λίμνη Μπελέτσι - 2015.
Οι φωτογραφίες του 2016 βρίσκονται εδώ.
Οι φωτογραφίες από τον 4ο Αγώνα του 2017 βρίσκονται εδώ.
1η κάμερα - 6 κ' 10 χλμ - Λίμνη Μπελέτσι - 2ος Αγώνας Δρόμου2η κάμερα - 6 κ' 10 χλμ - Λίμνη Μπελέτσι - 2ος Αγώνας Δρόμου