Φωτογραφίες από τον 5ο Αγώνα Δρόμου Λίμνης Μπελέτσι - 16.09.2018
6 χλμ - 5ος Αγώνας Λίμνη Μπελέτσι 201810 χλμ - 5ος Αγώνας Λίμνη Μπελέτσι 2018Γενικές κ' Εκκινήσεις - 5ος Αγώνας Λίμνη Μπελέτσι 2018