Φωτογραφίες από το 2ο Lycabettus Run 2016.
Οι φωτογραφίες του 2018 βρίσκονται εδώ.
Οι φωτογραφίες του 2019 βρίσκονται εδώ.