Φωτογραφίες από τον αγώνα της Transition Sports: Marathon Bay Crossing στο Σχινιά - 2017.
Τερματισμοί - Marathon Bay Crossing - 2017Έξοδος - Marathon Bay Crossing - 2017Απονομές - Marathon Bay Crossing - 2017Γενικές & Εκκινήσεις - Marathon Bay Crossing - 2017