ΓΕΝΙΚΕΣ & ΕΚΚΙΝΗΣΕΙΣ - Marathon Bay by Transition Sports 2018ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΙ 1 km - Marathon Bay by Transition Sports 2018ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΙ 2.5 km - Marathon Bay by Transition Sports 2018ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΙ 5 km - Marathon Bay by Transition Sports 2018ΕΞΟΔΟΙ 1 km - Marathon Bay by Transition Sports 2018ΕΞΟΔΟΙ 2.5 km - Marathon Bay by Transition Sports 2018ΕΞΟΔΟΙ 5 km - Marathon Bay by Transition Sports 2018ΑΠΟΝΟΜΕΣ - Marathon Bay by Transition Sports 2018