Φωτογραφίες από το Μονοπάτι "Άη Γιώργης" 2016 στην Πάρνηθα.
4 & 16 χλμ - 1ο Σημείο - Μονοπάτι Άη Γιώργη - 20164 & 16 χλμ - 2ο Σημείο - Μονοπάτι Άη Γιώργη - 20164 & 16 χλμ - 3ο Σημείο - Μονοπάτι Άη Γιώργη - 20164 & 16 χλμ - 4ο Σημείο - Μονοπάτι Άη Γιώργη - 201616 χλμ - 5ο Σημείο - Μονοπάτι Άη Γιώργη - 201616 χλμ - 6ο Σημείο - Μονοπάτι Άη Γιώργη - 2016