Φωτογραφίες από τον αγώνα του NOB : Swim & Run 12.05.2019 - Βουλιαγμένη.