Φωτογραφίες από τον αγώνα της Transition Sports : Sprint & Olympic Distance Triathlon - 20.10.2019
Μέρος των εσόδων θα διατεθεί στο Σύλλογο ΦΛΟΓΑ!