Φωτογραφίες από τα 5α Διδασκάλεια στα Αθίκια Κορινθίας.
________________
• Αναζητήστε τις φωτογραφίες σας με τον αριθμό συμμετοχή σας. Πληκτρολογήστε τη λέξη "did" και στη συνέχεια τον αριθμό συμμετοχής σας (π.χ. "did0104"). Για όσους δεν φορούσαν τον αριθμό τους ή δεν φαινόταν καθαρά στη φωτογραφία πληκτρολογήστε απλά "did".
This gallery is empty.