Αναζητήστε τις φωτογραφίες και στις επόμενες σελίδες. Οι περισσότεροι ποδηλάτες απεικονίζονται πάνω από μία φορά, αφού η Sprint απόσταση, ήταν 4 στροφές.
Π.χ. ο πρώτος αθλητής που απεικονίζεται στο φάκελο αυτό και έχει τον αριθμό φωτογραφίας: 190303BG0001 βρίσκεται παρακάτω και στη φωτογραφία: 190303BG0205 καθώς και πιο κάτω στη 190303BG0416.
This gallery is empty.