Φωτογραφίες από το Taygetos Challenge 2014, στην Καρδαμύλη.
Οι φωτογραφίες του Taygetos Challenge 2018 βρίσκονται εδώ.
---------------
• Αναζητήστε τις φωτογραφίες σας με τον αριθμό συμμετοχή σας. Πληκτρολογήστε τη λέξη "tc" και στη συνέχεια τον αριθμό συμμετοχής σας (π.χ. "tc1104"). Για όσους δεν φορούσαν τον αριθμό τους ή δεν φαινόταν καθαρά στη φωτογραφία πληκτρολογήστε απλά "tc".
This gallery is empty.