Αναζητήστε τις φωτογραφίες και στις επόμενες σελίδες. Οι περισσότεροι ποδηλάτες απεικονίζονται πάνω από μία φορά, αφού η Ολυμπιακή απόσταση, ήταν 8 στροφές.
Π.χ. ο πρώτος αθλητής που απεικονίζεται στο φάκελο αυτό και έχει τον αριθμό φωτογραφίας: 190303BF0001 βρίσκεται παρακάτω και στη φωτογραφία: 190303BF0185 καθώς και πιο κάτω στη 190303BF0366.
This gallery is empty.