Φωτογραφίες από το Poikilo Rocky Mountain 2015!
Τις φωτογραφίες του 2016 θα τις βρείτε εδώ.
Οι φωτογραφίες του 2019 βρίσκονται εδώ.
Εκκίνηση 8 & 22 km - Poikilo Rocky Mountain 20151ο Σημείο 8 km - Poikilo Rocky Mountain 20152ο Σημείο 8 km - Poikilo Rocky Mountain 20151ο Σημείο 22 km - Poikilo Rocky Mountain 20152ο Σημείο 22 km - Poikilo Rocky Mountain 2015