Φωτογραφίες από τον αγώνα Poikilo Rocky Mountain 2018.
Οι φωτογραφίες του 2019 βρίσκονται εδώ.