Φωτογραφίες από τον αγώνα Poikilo Rocky Mountain 2018.
Οι φωτογραφίες του 2019 βρίσκονται εδώ.
8 χλμ - 1ο Σημείο - Poikilo Rocky Mountain 20188 χλμ - 2ο Σημείο - Poikilo Rocky Mountain 20188 χλμ - 3ο Σημείο - Poikilo Rocky Mountain 201822 χλμ - 1ο Σημείο - Poikilo Rocky Mountain 201822 χλμ - 2ο Σημείο - Poikilo Rocky Mountain 201822 χλμ - 3ο Σημείο - Poikilo Rocky Mountain 2018