Φωτογραφίες από τον αγώνα Run the Lake - 6th Annual Running - 2017
Οι φωτογραφίες από τον αγώνα του 2018 βρίσκονται εδώ.