Φωτογραφίες από τον Sling Athlon 2015 στο Σχινιά.
Γενικές κ' Εκκίνηση - Sling Swim - Run Races 2015Κολύμπι - 1η Κάμερα - Sling Swim - Run Races 2015Κολύμπι - 2η Κάμερα - Sling Swim - Run Races 2015Τρέξιμο -Τερματισμοί - Sling Swim - Run Races 2015Τρέξιμο 1ο Σημείο - Sling Swim - Run Races 2015Τρέξιμο 2ο Σημείο - - Sling Swim - Run Races 2015Παιδικός Αγώνας - Sling Swim - Run Races 2015Απονομές - Sling Swim - Run Races 2015