Φωτογραφίες από τον αγώνα Sprint Triathlon της Transition Sports - 2017 - Σχινιάς.