Φωτογραφίες από τον αγώνα της Transition Sports : Sprint - Olympic Triathlon & Aquabike - 08.05.2022
Μέρος των εσόδων θα διατεθεί στο Σύλλογο ΦΛΟΓΑ!