Φωτογραφίες από τους 3ους Αγώνες Δρόμου Αμαρουσίου - Σπύρος Λούης - 2016
Οι φωτογραφίες του 2017 βρίσκονται εδώ.