Φωτογραφίες από τον κολυμβητικό αγώνα ανοιχτής θαλάσσης: Swimming Club Experience 2018
1 χλμ - Α κάμερα - Swimming Experience 20181 χλμ - Β κάμερα - Swimming Experience 20183 χλμ - Α κάμερα - Swimming Experience 20183 χλμ - Β κάμερα - Swimming Experience 20185 χλμ - Α κάμερα - Swimming Experience 20185 χλμ - Β κάμερα - Swimming Experience 2018Απονομές - Swimming Experience 2018Γενικές - Εκκινήσεις - Παιδικός Αγώνας - Swimming Experience 2018