Φωτογραφίες από τον αγώνα: Taygetos Challenge 2019 - Καρδαμύλη - 24.03.2019
----------------
Αναζητήστε τις φωτογραφίες σας με τον αριθμό συμμετοχή σας (ΒΙΒ number). Πληκτρολογήστε (κάτω δεξιά) στο πεδίο της εύρεσης τον λατινικό χαρακτήρα "c" και στη συνέχεια χωρίς κενό τον αριθμό συμμετοχή σας π.χ. c1293.
Προσοχή: Τα αποτελέσματα τις εύρεσης μπορεί να μην εμφανίσουν όλες τις φωτογραφίες που έχετε στο φάκελο αυτό. Δουλεύει περισσότερο σαν οδηγός για να μεταπηδήσετε γρήγορα στο σημείο που μπορεί να βρίσκονται και οι υπόλοιπες.
Vertical - 1ο Σημείο - Taygetos Challenge 2019Vertical - 2ο Σημείο - Taygetos Challenge 201937 χλμ - 1ο Σημείο - Marathon - Taygetos Challenge 201937 χλμ - 2ο Σημείο - Marathon - Taygetos Challenge 201937 χλμ - 3ο Σημείο - Marathon - Taygetos Challenge 201920 χλμ - 1ο Σημείο - Taygetos Experience - Taygetos Challenge 201920 χλμ - 2ο Σημείο - Taygetos Experience - Taygetos Challenge 201920 χλμ - 3ο Σημείο - Taygetos Experience - Taygetos Challenge 201920 χλμ - 4ο Σημείο - Taygetos Experience - Taygetos Challenge 20195 χλμ - Fun - Taygetos Challenge 2019