Φωτογραφίες από τον αγώνα : The TOC Merrython 2018
Οι φωτογραφίες του 2019 βρίσκονται εδώ.