Φωτογραφίες από τον αγώνα "the TOC Merrython" - 2015.
Οι φωτογραφίες από τον αγώνα του 2018 βρίσκονται εδώ.
Οι φωτογραφίες του ίδιου αγώνα για το 2017 βρίσκονται εδώ..