Φωτογραφίες από τον αγώνα: TheTOC Merrython 2017.
Οι φωτογραφίες του 2019 βρίσκονται εδώ.
Οι φωτογραφίες από τον αγώνα του 2018 βρίσκονται εδώ.