1η Εβδομάδα - 30 Δεκεμβρίου 20212η Εβδομάδα - 8 Ιανουαρίου 20223η Εβδομάδα - 15 Ιανουαρίου 20224η Εβδομάδα - 23 Ιανουαρίου 2022