1ος Αγώνας - 30 Δεκεμβρίου 20212ος Αγώνας - 8 Ιανουαρίου 20223ος Αγώνας - 15 Ιανουαρίου 20224ος Αγώνας - 23 Ιανουαρίου 20225ος Αγώνας - 5 Φεβρουαρίου 20226ος Αγώνας - 12 Φεβρουαρίου 20227ος Αγώνας - 16 Φεβρουαρίου 2022