Φωτογραφίες από το 1ο Kids Triathlon της Transition Sports - 2016
Γενικές κ' ΕκκίνησηΑ Ηλικιακή ΚατηγορίαΒ Ηλικιακή ΚατηγορίαΓ Ηλικιακή ΚατηγορίαΑπονομές