Φωτογραφίες από το Triple League 2022 του συλλόγου Ιωνάς Τμήμα θεραπευτικής Αγωγής ΑμεΑ - ΟΑΚΑ - 20.11.2022