Φωτογραφίες από το Xterra OWS 2022 - Βούλα - 16.10.2022