Φωτογραφίες από τον επετειακό αγώνα : Ziria Race to the Sky - Ζήρεια - Γκούρα - 09.06.2019
----------------
Αναζητήστε τις φωτογραφίες σας με τον αριθμό συμμετοχή σας (ΒΙΒ number). Πληκτρολογήστε στην εύρεση τον λατινικό χαρακτήρα " k " και στη συνέχεια χωρίς κενό τον αριθμό συμμετοχή σας π.χ. k1293.
Σε υπολογιστές το πεδίο της εύρεσης βρίσκεται κάτω δεξιά ή στο μενού Search.
Σε κινητά ή tablet το πεδίο της εύρεσης βρίσκεται μόνο στο βασικό μενού της ιστοσελίδας Search.
----------------
Προσοχή: Τα αποτελέσματα τις εύρεσης μπορεί να μην εμφανίσουν όλες τις φωτογραφίες που έχετε στο φάκελο αυτό. Εξυπηρετεί ως οδηγός για να μεταπηδήσετε γρήγορα στο σημείο που μπορεί να βρίσκονται και οι υπόλοιπες.
Τεχνική Ενημέρωση Πέμπτης - Κατάστημα MacronΤεχνική Ενημέρωση Σαββάτου - Olvios Hotel - Γκούρα10 χλμ - 1o Σημείο - Ziria Race to the Sky - 201910 χλμ - Τερματισμοί - Σημείο - Ziria Race to the Sky - 201930 χλμ - 1o Σημείο - Ziria Race to the Sky - 201930 χλμ - 2o Σημείο - Ziria Race to the Sky - 201930 χλμ - 3o Σημείο - Ziria Race to the Sky - 201930 χλμ - 4o Σημείο - Ziria Race to the Sky - 201930 χλμ - Τερματισμοί - Ziria Race to the Sky - 2019Απονομές - Ziria Race to the Sky - 2019Γενικές & Εκκινήσεις - Ziria Race to the Sky - 2019Παιδικός Αγώνας - Ziria Race to the Sky - 2019