Φωτογραφίες από τον αγώνα Ziria Skyrace 2017.
Οι φωτογαφίες του 2018 βρίσκονται εδώ.
10 χλμ - Scale Ziria - Ziria Skyrace 201730 χλμ - 1ο Σημείο - Ziria Skyrace 201730 χλμ - 2ο Σημείο - Ziria Skyrace 201730 χλμ - 3ο Σημείο - Ziria Skyrace 201730 χλμ - 4ο Σημείο - Ziria Skyrace 2017Γενικές - Ziria Skyrace - 2017