Φωτογραφίες από τον αγώνα Ziria Cross Country Race 2018
10χλμ - 1ο Σημείο - Ziria Race - 201810χλμ - 2ο Σημείο - Ziria Race - 201810χλμ - 3ο Σημείο - Ziria Race - 2018Τερματισμοί 10χλ - Ziria Race - 201830χλμ - 1ο σημείο - Ziria Race - 201830χλμ - 2ο σημείο - Ziria Race - 201830χλμ - 3ο σημείο - Ziria Race - 201830χλμ - 4ο σημείο - Ziria Race - 2018Τερματισμοί 30χλμ  - Ziria Race - 2018Απονομές - Ziria Race - 2018Γενικές - Εκκινήσεις - Ziria Race - 2018