Οι φωτογραφίες του ποδηλάτου του sprint βρίσκονται στους φακέλους Α, Β, Γ, Δ και Ε, ενώ οι φωτογραφίες του standard βρίσκονται μόνο στους Δ και Ε.
23031216602303121661230312166223031216632303121680230312168123031216822303121683230312168423031216852303121686230312168723031216882303121689230312169023031216912303121692230312169323031216942303121695