Φωτογραφίες από τον αγώνα της Transition Duathlon Sprint & Standard - Πανελλήνιο Πρωτάθλημα - Κωπηλατοδρόμιο - 12.03.2023
Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Super SprintΠανελλήνιο Πρωτάθλημα SprintMasters - Τρέξιμο ΑMasters - Τρέξιμο ΒMasters Sprint - Ποδηλατο ΑMasters Sprint - Ποδηλατο ΒMasters Sprint - Ποδηλατο ΓMasters Sprint & Standard - Ποδηλατο ΔMasters Sprint & Standard - Ποδηλατο ΕMasters Sprint ΤερματισμοίMasters Standard ΤερματισμοίΑπονομέςΓενικές