Οι φωτογραφίες του ποδηλάτου του sprint βρίσκονται στους φακέλους Α, Β, Γ, Δ και Ε, ενώ οι φωτογραφίες του standard βρίσκονται μόνο στους Δ και Ε.
23031219282303121929230312193023031219312303121932230312193323031219342303121935230312193623031219372303121938230312193923031219402303121941230312194223031219432303121944230312194523031219462303121947